Bloghttp://prsanec.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskOd gravitačného zákona ku kvantovej gravitácii. 1: energia a sila (prsanec)Môj osobný pohľad na súčasný stav fyziky vo svete, ktorý ponúka alternatívne riešenie kvantovania časopriestoru na základe teórií publikovaných do roku 1905. Článok a jeho prípadné pokračovanie bude obsahovať odvodenie gravitačnej sily, definíciu samostatného kvanta, problematiku dvoj-telesa a problematiku troj-kvantového bodu v súvislosti s ekvipartičným teorémom a vyžarovacím zákonom. Pozriem sa na základné fyzikálne abstrakcie ako sú, singularita, hmotný bod, hmotný stred, tlak, hustota, objem a ďalšie ako aj na fyzikálne konštanty a invariantné tvary prírodných zákonov z ktorých sú odvodené. Fri, 27 Mar 2015 10:16:57 +0100https://prsanec.blog.sme.sk/c/377610/od-gravitacneho-zakona-ku-kvantovej-gravitacii-1-energia-a-sila.html?ref=rss